Rozvod může zasáhnout i budoucí zisky

Rozvod může mít pro živnostníka následky i do budoucna, neboť se může dělit o své i budoucí zisky. Při řešení rozvodu se tedy manželé nedělí pouze o fyzický majetek, ale i o budoucí zisky z podnikání. Tato situace nastává, pokud jeden z manželů podniká, ikdyž je například jen finančním poradcem nebo řemeslníkem. Záleží na tom, jak znalec odhadne cenu jeho praxe.

Neexistují jasná pravidla

Jelikož nejsou nastavena jasná pravidla, tak si jednotliví znalci mohou sami určit, které příjmy a za jak dlouhé období podnikání do odhadu hodnoty podniku zahrnou, a také jak daleko do budoucna je promítnou. Například člověk, který má z podnikání na živnostenský list příjem srovnatelný s normálním platem, tak může při rozvodu přijít nečekaně i k milionovému závazku vůči partnerovi. Pokud soud znalecký posudek přijme a nerozhodne sám jinak. V praxi to většinou vypadá tak, že soud přijme posudek tak, jak jej vypracoval znalec. Zákon znalcům nezakazuje ocenit i skryté zaměstnání vykonávané na živnostenský list na základě předpokládaných výnosů a ty pak rozdělit mezi manžele. Soud přitom o vzájemném vypořádání rozhoduje v případě, že se manželé nejsou schopni při rozvodu dohodnout na rozdělení majetku sami. Určí tedy znalce, který si může vybrat mezi dvěma metodami. Buď může ohodnotit aktuální majetek firmy nebo živnostníka a do sumy zahrnout i peníze na účtech, nebo postupovat tzv. výnosovou metodou. Ta je založena na předpokladu budoucích příjmů vypočítaných z příjmů za posledních několika let.

Dělit se může i zisk z pověsti

Nejasné je, zda každou OSVČ lze považovat za podnikatele nebo za majitele podniku hodného samostatného ocenění. Předmětem dělení předpokládaných budoucích výnosů se pak může stát i know-how nebo goodwill (cena např. dobrých vztahů se zákazníky), tedy hodnoty, které lze finančně jen velmi těžko ocenit. Také se může stát, že pokud je živnostníkovi nebo podnikateli znalcem a následně soudem při rozvodu uložena povinnost vypořádat se s partnerem i zaplacením podílu z vlastního předpokládaného zisku, mohl by se snadno vystavit riziku ekonomické likvidace. Jako nejlepší řešení, jak preventivně zabránit budoucím dohadům se proto jeví podepsání předmanželské smlouvy.