Co vše je nutné vyřizovat po svatbě?

Svatba a vstup do manželství je radostnou událostí pro každého, ale také závažným rozhodnutím. Svatbou prostě končí svobodný život a období, ve kterém se každý jedinec rozhodoval jen sám za sebe. Pokud se člověk ožení nebo vdá, čeká na něho kromě jiného také změna mnoha dokladů. To je třeba projednat na příslušných úřadech a na nic nezapomenout, jelikož by mohly nastat potíže.

Muži to mají jednodušší

V Česku si své rodné příjmení obvykle ponechávají muži, takže si mohou vyměnit pouze občanku. U občanských průkazů vydávaných od 1.1.2012 mohou nastat dvě situace. Při žádosti neuvedl muž rodinný stav, jelikož tento údaj patří mezi volitelné. Pak může po svatbě požádat o vydání nového OP s uvedením nového stavu – ženatý. Vydání nové občanky je zdarma. 500 Kč stojí verze s elektronickým čipem. Pokud se muž rozhodne ponechat OP bez rodinného stavu, nemusí dělat vůbec nic a zůstane mu dosavadní OP. U řidičských průkazů a cestovních pasů se rodinný stav neuvádí, takže mužům zůstane původní doklad.

Ženy musí na úřady a instituce

Pokud žena převezme příjmení manžela, musí nejen žádat o nové doklady, ale změnu příjmení musí nahlásit v zaměstnání, zdravotní pojišťovně, bance, u lékaře, telefonního operátora a pokud podniká, tak i na živnostenském úřadě, finančním úřadě a dalších institucích. Na živnostenském úřadu musí změnu příjmení nahlásit do 15 pracovních dnů od vzniku změny.

O nový OP musí požádat rovněž do 15 pracovních dnů po obdržení oddacího listu. Kvůli změně příjmení musí požádat i o výměnu řidičského a cestovního průkazu. Platnost cestovního pasu končí uplynutím tří měsíců ode dne změny příjmení. Pokud žena vlastní motorové vozidlo, musí podat do 10 dnů od změny žádost o zápis změn údajů zapisovaných do registru silničních vozidel.

Ženy to při změně příjmení opravdu nemají jednoduché. Změnu nesmí zapomenout nahlásit i svým lékařům, pojišťovnám, stavební spořitelně, penzijním fondům a dalším institucím, se kterými jsou v nějakém smluvním vztahu.