Daňové úlevy na více dětí potěší nejednu rodinu

Rodiny s dětmi měly doposud nárok na daňovou úlevu, která se v posledních letech ještě navyšuje. V roce 2014 činila daňová úleva za každé vyživované dítě bez rozdílu věku částku 1117 Kč měsíčně. O rok později byla tato úleva navýšena o 200 korun na druhé dítě měsíčně a o 300 korun na každé další dítě.

To je bezesporu významná pomoc státu rodinám s dětmi. Ovšem radost mohou mít rodiny s dětmi i v letošním roce, neboť daňové zvýhodnění by mělo vzrůst na druhé dítě o dalších 100 korun měsíčně, a u třetího a dalšího dítěte pak o dalších 300 korun za každý měsíc. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může mít formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obou těchto forem, tedy slevy na dani a daňového bonusu.

Podmínky

Rodiče musí pochopitelně pracovat a pobírat za práci příjem. Tím se myslí hrubý příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku a z nájmu. Tyto příjmy se ovšem sčítají dohromady, a ne že by u každého bylo možné čerpat daňovou úlevu. Nezahrnutí se sem pouze příjmy, ze kterých byla odvedena srážková daň, a dále příjmy z dohod o provedení práce do 10 tisíc Kč za měsíc, které daná osoba zahrnula do daňového přiznání. Daňový bonus je však omezen, takže za uplynulý rok můžete dostat maximálně bonus do výše 60.300 korun.

Pokud vyživujete ve společně hospodařící domácnosti více než jedno dítě, musíte se sami rozhodnout, na které dítě budete daňové zvýhodnění uplatňovat jako na první, na druhé, a na které ve výši stanovené na třetí a každé další dítě. Při tomto rozhodování a dělení nehraje vůbec žádnou roli datu narození dětí.

Kdo má nárok na úlevu

Na odečet má nárok pouze jeden z manželů. Musí se spolu dohodnout, který z nich to bude. U více dětí si daňové zvýhodnění mohou rozdělit. Pak se podle nové úpravy musí domluvit na pořadí a výši, kterou budou uplatňovat.

V případě střídavé péče, kdy zpravidla neexistuje společná domácnost, bude daňové zvýhodnění na dítě uplatňovat část roku jeden z rodičů a část roku druhý.