Drahé jízdní kolo si můžete pojistit

Nemusí to ovšem být pouze v případě drahého kola za 40 i více tisíc korun. Pro někoho může být cenné i kolo za tisícovku, pokud k němu má citový vztah nebo jej potřebuje denně k jízdě do zaměstnání. Krádeže kol jsou stále častější a proto je lepší si své kolo pojistit a v případě jeho odcizení dostat od pojišťovny alespoň peníze, za které si můžete pořídit kolo jiné.

Jak je to s pojištěním

Ve většině případů jsou jízdní kola pojištěna v rámci pojištění domácnosti, takže není třeba uzavírat extra pojistnou smlouvu na kolo. U některých pojišťoven vám ovšem umožní si kolo pojistit samostatně bez nutnosti sjednávat jinou pojistku. S pojištěním tedy většinou není problém. Nesnáze začnou obvykle až ve chvíli, kdy vám kolo zloděj ukradne a vy chcete od pojišťovny peníze. Pro vás je to jasné, jelikož nemáte na čem jezdit a nezáleží vám na tom, zda se vám kolo ztratilo ze zamčeného sklepa, nebo ze stojanu před obchodem. Pro pojišťovnu ovšem není krádež jako krádež.

Krádež pouze z domova

U většiny pojišťoven je jízdní kolo zahrnuto do pojištění domácnosti, ale často velmi omezeně. Sice lze nejvyšší limit odškodnění sjednat až na půl miliónu Kč, ale pojišťovny pak zpravidla kryjí škody, které se stanou pouze na adrese dané domácnosti. Nezapočítávají do toho sklep v bytovém domě, společnou chodbu nebo další společné nebytové prostory, natož venkovní prostor, jako je dvůr apd. Jak máte kolo zabezpečeno není v takových případech důležité, jelikož pojišťovnu zajímá jen prostor. Někdy pojišťovny odmítnou plnění i v případě, že jste měli své kolo zamčené v kolárně, kočárkárně, sušárně nebo dokonce na svém balkóně. Tato kritéria je třeba si při sjednávání pojistky pohlídat.

Individuální pojištění kola

Řada pojišťoven to umožňuje, ale s některými rozdíly. Například je s individuálním pojištěním kolo pojištěno v případě, že jej v době od 22 hodin do 6 hodin ráno necháte v uzamčeném místě a v uzamčené místnosti, například v kempu nebo hotelu. V době od 6 do 22 hodin je pak považují za pojištěné pouze v případě, že je umístěno ve stojanu na kola či v místě, které je pro umístění kol určené.

Co je pro všechny pojišťovny společné

Každou krádež jízdního kola musíte ohlásit na Policii ČR. Ta s vámi sepíše protokol, ve které bude uvedeno, jak bylo kolo zabezpečeno, kde a kdy ke krádeži došlo a další okolnosti. Důkazní břemeno o tom, že pachatel musel překonat překážku vylomením či odvrtáním zámku nebo vyražením dveří, bude vždy na majiteli kola. Až po té, co obdržíte od Policie písemné vyrozumění, že pachatel nebyl zjištěn, můžete škodu nahlásit pojišťovně. Kromě protokolu a vyrozumění musíte předložit záruční list nebo účet, ze kterého bude patrná hodnota ukradeného kola.