Překlenovací úvěr a výpočet mzdy

Překlenovací úvěr slouží, jak je z názvu patrné, k překlenutí určitého období. Je to jakýsi mezistav, kdy nemáte dostatek úspor na pořízení vlastního bydlení a potřebujete půjčit od stavební spořitelny peníze. Stavební spořitelna vám peníze půjčí na období, než vám poskytne řádný úvěr ze stavebního spoření. To znamená, že toto období „překlene“.

Teprve v tu chvíli se začne splácet jistina, čímž se snižují i úroky. Určitými nevýhodami může být to, že úvěr zajištěný nemovitostí lze předčasně splatit jen s velkými obtížemi a také potřeba současně spořit na stavební spoření. Také se někomu může jevit jako poměrně nákladný a že dost dlouho trvá.

Tato negativa jsou však kompenzována dobrým pocitem ze získání nového bydlení za poměrně příznivých podmínek. Překlenovací úvěr bez zajištění a bez ručitele poskytují stavební spořitelny zpravidla až do výše půl milionu Kč.

Použití překlenovacího úvěru

Kromě stavby domu či rekonstrukce bytu může překlenovací úvěr být použit na výměnu kotle, opravu závady většího rozsahu nebo vnitřní úpravy související se zdravotním stavem. Dalšími možnostmi, na co lze překlenovací úvěr použít je nová kuchyň, koupelna, okna, dveře, podlahy, fasáda nebo okapy, ale také zateplení a jiná opatření k dosahování energetických úspor. Za peníze z překlenovacího úvěru si můžete koupit i pozemek, nemovitost i další potřeby spojené s bydlením.

Výpočet mzdy

Čistá mzda je konečná částka, kterou má zaměstnanec obdrží na svůj účet, nebo ji má na výplatní pásce po odečtu veškerých položek a uplatnění daňových slev z hrubé mzdy. Konkrétně se odečítá sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance a také za zaměstnavatele. Výpočet čisté mzdy je tedy následující:

  • zaměstnance odvádí ze své hrubé mzdy 6,5% na pojištění sociální a 4,5% na zdravotní
  • zaměstnavatel odvádí na sociální pojištění zaměstnance 25% z hrubé mzdy a na zdravotní pojištění 9%.

V této souvislosti je dobré rozumět pojmu superhrubá mzda. Ta obsahuje celkové náklady zaměstnavatele a zaměstnance.

Pro výpočet čisté mzdy musí zaměstnanec uvést následující údaje:

  • hrubou mzdu
  • počet dětí
  • cenu služebního vozidla pro soukromé účely
  • manžela/ku s ročním příjmem do 68 tisíc Kč
  • částečný nebo plný invalidní důchod, případně držení průkazu ZTP/P
  • studenta do 26 let.