Výhody a nevýhody leasingu

Výhody a nevýhody leasingu

Výhody a nevýhody leasingu

Jaké má operativní leasing nevýhody a výhody? Jako každé pořízení předmětu vyšší hodnoty má i leasing svá rizika a své plusy. Velkým plusem je například to, že riziko inflace na sobě nese právě leasingová společnost, stejně tak je doba vyřizování leasingu mnohem kratší než u úvěrů. Výhodou je také to, že věc, kterou si pořídíte na leasing, si na sebe vydělává už v průběhu splácení půjčky. Nevýhodou však bývá další řada věcí – nakupovat formou leasingu je mnohem dražší než klasicky na úvěr. Navíc předmět leasingových splátek zůstává po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti, takže v případě, že jej nesplatíte včas nebo se vyskytne nějaký jiný problém, propadá Váš majetek společnosti bez nároku na náhradu pro Vás. Vypovědět smlouvu leasingové společnosti nejde buď vůbec, nebo jen s velkými potížemi a vysokým penále. Navíc jsou některé vlastnické povinnosti přenášeny na kupujícího, který si nese například plnou zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení předmětu leasingu.

Existují dva základní typy leasingů

Na našem trhu existují dva typy leasingů, které jako běžní spotřebitelé můžete využít. Jedná se o operativní a finanční leasing. Jejich základní rozdíl tkví v tom, že si můžete vybrat možnost, která bude následovat hned poté, co automobil splatíte. V jasné chvíli se nakonec rozhodneme pro všechny možnosti, které budou pro nás efektivní. U finančního leasingu jsme majiteli vozu hned poté, co splatíme poslední splátku. V ten okamžik je auto již plně naše a můžeme si s ním dělat prakticky vše, co nás jen napadne. U operativního leasingu je vždy majitelem leasingová společnost, takže by to chtělo vždy brát v potaz, že jsme vlastně jen pronájemci vozu. Je to výhodné hlavně pro podnikatele, kteří si nechtějí komplikovat život kvůli tomu, že jsou majiteli vozu. Všechny případné problémy řeší leasingová společnost, vy si jen užíváte auto.

Zpětný leasing

Jedná se o velmi zajímavou možnost získat peníze pro ty, kteří jsou ve finanční krizi a peníze potřebují ihned. Většinou se zpětný leasing týká ojetých aut. V tomto případě leasingová společnost odkoupí od majitele smluvený předmět, prodejce dostane finanční částku za prodaný předmět a na základě smlouvy si může předmět zase postupně vyplatit. Na konci leasingové smlouvy se mu předmět vrací za zůstatkovou nebo smluvenou hodnotu. Výhodou zpětného leasingu je rychlost vyřízení, stejně jako snaha leasingových společností uzpůsobit splátky možnostem a požadavkům klientů. Tím získává tento způsob leasingu na atraktivitě a vy si plně můžete vychutnat vlastnictví daného vozu. Přeci jen některé finanční produkty nejsou vůbec špatné.

Leasing je nejsnadnější způsob získání automobilu

Za pomocí leasingu si nakonec splníte sen tím, že budete vlastnit automobil takové značky, kterou chcete. Nakonec to je přeci jen důvod, proč lidé do leasingu jdou. Splátky jsou jednou měsíčně a vlastně se o nic moc starat nemusíte, protože majitelem vozu je daná leasingová společnost. Raději tedy řešte vše, co by se mohlo týkat těch příjemnějších věcí v rámci provozu vozu. Proč si tedy zbytečně navozovat nějaké nepříjemnosti. Všechna pojištění za vás vyřídí společnost, takže vy po dobu splácení leasingu nemusíte ani tyto věci příliš řešit. Dokonce máte ve většině případů šance na takové podmínky, na které byste sami nedokázali dosáhnout. Leasingová společnost vám tedy poskytne formu půjčky, která vám zajistí auto, přesně podle přestav. O ostatní záležitosti už se tak moc starat nemusíte. Takže si své auto užijte, určitě se vám bude vše mnohem příjemněji prožívat.