Buďte připraveni na neplánované i plánované výpadky elektřiny

Buďte připraveni na neplánované i plánované výpadky elektřiny

Elektřina je základním kamenem moderní společnosti a její absence tak může způsobit vážné problémy. Není totiž žádným tajemstvím, že ve firmách je většina zařízení závislá na elektřině. Výpadek proudu nebo plánovaná odstávka tudíž mohou významně narušit chod provozu. V těchto situacích je tak důležité mít náhradní zdroj elektrické energie, který zajistí nepřetržitý přísun elektřiny.

Zajištění elektřiny za všech okolností

Náhradní zdroj energie, známý také jako motorgenerátor, je užitečný v mnoha situacích a odvětvích. Slouží jako záložní zdroj elektřiny nejen během neplánovaných výpadků, ale i při plánovaných odstávkách. Elektrocentrála je také ideální pro místa bez přístupu k elektrické síti. Často se používá ve zdravotnictví, zemědělství, na koncertech a ve stavebnictví. Díky tomu je elektrocentrála cenným pomocníkem při zajišťování elektřiny v jakékoliv situaci a na jakémkoliv místě.

Nejčastěji používané typy elektrocentrál

Na trhu je k dispozici široká škála elektrocentrál, které se liší především typem paliva. Mezi nejběžnější náhradní zdroje elektřiny patří naftové a benzínové elektrocentrály, které jsou známé svou spolehlivostí. Naftové generátory jsou vhodné pro napájení větších zařízení, ale jsou dražší. Benzínové generátory jsou ideální pro krátkodobé použití díky nižším nákladům, avšak mají nižší účinnost. Existuje také plynový a bateriový záložní zdroj elektrické energie, jež však nabízejí menší výkon.

Pronájem versus nákup elektrocentrály

Při rozhodování o pořízení elektrocentrály je nutné zvážit několik faktorů. Kromě typu paliva a výkonu je důležité také to, zda plánujete dlouhodobé využití elektrocentrály nebo jen příležitostné. Pro firmy, které potřebují elektrocentrálu pravidelně, může být výhodné si ji zakoupit. Naopak pro krátkodobé nebo méně časté použití je praktičtější a ekonomičtější volbou pronájem elektrocentrály. Pronájem zahrnuje nejen dostupnost osvědčeného zařízení, ale také servis a údržbu.