Fondy kvalifikovaných investorů nabízí větší investiční možnosti

Fondy kvalifikovaných investorů nabízí větší investiční možnosti

 

Fondy kvalifikovaných investorů se aktuálně těší zájmu mnoha investorů, a to zejména díky větším investičním možnostem, které tyto fondy oproti klasickým podílovým fondům mají. Investorům nabízejí možnost podílet se na investicích, které byly dříve určené pouze pro institucionální investory. S čímž je logicky spojeno i vyšší zhodnocení vložených peněz. Mezi oblíbené fondy patří například pronájem a prodej nemovitostí, umění, private equity a další investiční projekty.

Kdo může investovat?

Fond kvalifikovaných investorů je investiční nástroj, který umožňuje zhodnotit finanční prostředky efektivnějším způsobem než standardní investiční fondy. Vstoupit do fondu však může pouze kvalifikovaný investor, což je fyzická nebo právnická osoba, která má dostatečně velké znalosti a zkušenosti s investováním a také má pro investování dostatečné množství finančních prostředků.

Jak se stát kvalifikovaným investorem?

Minimální hranice pro vstup do fondu kvalifikovaných investorů je stanovena zákonem na 1 milion korun. Tuto hranici si však může administrátor fondu i zvýšit, ale snižovat nelze. Pro získání statusu kvalifikovaného investora je také třeba prokázat administrátorům fondu či jiné pověřené osobě, že vámi investovaná částka odpovídá vašemu finančnímu zázemí a vyplnit test, který prověří vaše znalosti a zkušenosti s investováním. V případě, že můžete investovat 125 tisíc €, tak stačí čestné prohlášení, že rozumíte všem možným rizikům spojených s investicí do fondu.

Ze zákona jsou také kvalifikovaným investorem banky, pojišťovny a další osoby definované § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Proč investovat do fondu kvalifikovaných investorů

Investování do fondů kvalifikovaných investorů má řadu výhod, proto je pro mnoho investorů oblíbenou investiční alternativou. Především jde o zajímavý výnos, daňové zvýhodnění a širší možnosti investičních strategií.  Avšak fondy kvalifikovaných investorů mají i svoje specifická rizika, proto se jich mohou účastnit pouze kvalifikovaní investoři. Chcete-li se dozvědět o fondech kvalifikovaných investorů více, pak navštivte webové stránky společnosti Premiot Group, jejíž fond je zaměřen na nákup, prodej, rekonstrukci či pronájem komerčních, rezidenčních a dalších typů nemovitostí v České republice i Evropě.