Možná máte nárok na rentu a nevíte o tom

Možná máte nárok na rentu a nevíte o tom

Víte, jak řešit náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti? Pokud chcete získat, na co máte ze zákona nárok, pak čtěte dále.

Jak se vypočítává a co její výši ovlivňuje?

Říká se tomu renta a v českém prostředí existuje mnoho situací, kdy renta poškozenému zaměstnanci není vyplácena vůbec nebo v nižší výši, než by měla být. Největší problém je v tom, že se špatně vypočítává. Nezřídka se vychází z pravděpodobného hrubého výdělku v rozhodném období. Proto je nutné si tuto částku nechat překontrolovat.

Na rentu navíc máte nárok i ve chvíli, kdy po návratu do zaměstnání po pracovním úrazu výdělek sice neklesl, ale na jeho získání musíte vynakládat větší úsilí. Abyste si tuto rentu správně vyčíslili, je nutné dopodrobna znát zákoník práce i navazující právní předpisy. Konkrétní výpočet se ovšem odvozuje od několika proměnných faktorů. V potaz se bere například to, jestli byl zaměstnanec po ukončení neschopnosti převeden na jinou práci nebo jestli podniká či je veden na úřadu práce. Podstatnou roli hraje i to, jestli má zaměstnanec přiznaný invalidní důchod nebo má zkrácený pracovní úvazek.

Obraťte se na specializované advokáty

A jak dlouho vám může zaměstnavatel rentu vyplácet? Tak dlouho, dokud nedovršíte 65 let, respektive do konce měsíce, v němž jste tento věk dovršili. Chcete vědět cokoliv dalšího, co se renty týká? Pak zavolejte nebo napište do Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Poskytuje specializované advokátní služby, které se pracovních úrazů všech možných typů a problematiky okolo nich týkají. Vybraný advokát vám zdarma poradí a nabídne možná řešení včetně právního zastoupení, abyste se domohli svých práv. Kromě toho pro vás může obstarat všechny potřebné dokumenty, které jsou zapotřebí k zahájení soudního řízení. Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance za vás vyřídí odškodnění za pracovní úraz nebo například odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti.