Nenechte si dát pokutu za propadlý řidičák

Občas si zkontrolovat platnost průkazu totožnosti, cestovního pasu nebo řidičského průkazu se vyplatí, neboť tím předejdete možným komplikacím. Pokud vám v nejbližší době skončí platnost řidičského průkazu, budete muset zajít na příslušný úřad pro nový. S tím souvisí řada následujících činností.

Povinná výměna

V posledních letech probíhala povinná výměna starých typů řidičáků za nové. Poslední výměna se týkala řidičáků vydaných od 1.1.2001 do 30.4.2004, které jejich držitelé museli vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Pokud jste tuto povinnosti nesplnili, připravte se na problémy při silniční kontrole. Staré řidičáky totiž přestaly platit a pokud jej někdo drží, neopravňuje jej tento prošlý doklad k řízení motorových vozidel.

Kde lze řidičák vyměnit a co je třeba mít sebou

Výměnu řidičáků a vydávání nových provádí jen k tomu určená pracoviště obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušná podle místa trvalého pobytu na území České republiky.

K výměně musíte vyplnit žádost o vydání ŘP, kterou obdržíte na daném pracovišti, dále musíte předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a samozřejmě řidičák, který podléhá povinné výměně.

Vydání nového řidičáku trvá do 20 dnů od podání žádosti a neplatí se žádný poplatek, nebo do 5 pracovních dnů od podání žádosti, ovšem po zaplacení správního poplatku ve výši 500 Kč.

Nedodržením stanoveného termínu se držitel neplatného řidičáku vystavuje riziku uložení pokuty od 1500 do 2500 Kč za spáchání přestupku.

Co dělat, když nechcete dál řídit

V tom případě se můžete vzdát řidičského oprávnění, což musíte písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Oznámení, které je k disozici také na stránkách ministerstva dopravy, musí obsahovat

  • jméno a příjmení držitele řidičáku
  • adresu trvalého pobytu, datum, místo narození a rodné číslo držitele řidičáku
  • datum udělení řidičského oprávnění

K oznámení je nutno přiložit platný doklad totožnosti a odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu či městskému úřadu.