Jak se zachovat v případě exekuce

Dostat se do finanční tísně není vůbec nic těžkého. Pokud někomu dlužíte a nemáte peníze na splácení, je nejlepším řešením ihned jednat s věřitelem. Nejhorší je řešit dluh další půjčkou, což je cesta do dluhové spirály končící obvykle rozhodnutím soudu o exekuci.

Neignorujte dopisy

Když vám přijde soudní obsílka, máte několik možností. Rozhodně však neignorujte dopisy, které vás vyzývají k zaplacení dlužné částky. Naivní a iluzorní je představa, že když nepřevezmu poštu, nikdo na mne nemůže.

Podle současné právní úpravy to funguje tak, že dopis přijde na určitou kontaktní adresu a po určité lhůtě se považuje za doručený. Proto je nejlepším řešením komunikovat s úřady, ikdyž zrovna nemáte peníze. Úředníci nebo věřitel musí prostě vidět vaši snahu situaci řešit. Můžete se dohodnout třeba na splátkovém kalendáři, na odkladu splátky atd.

Když přijde exekutor

Tato chvíle nastane, když dlužník ignoruje výzvy a neplatí. Exekutor může dluh vymáhat různými způsoby. Prvním bývá odstavení bankovního účtu, ze kterého se strhnou všechny peníze až do výše dluhu. Pokud není na účtu dostatek peněz, dojde k jeho odstavení.

Další variantou jsou srážky z příjmu, čímž se míní nejen výdělek, ale i sociální dávky, důchod, nájemné a jiné příjmy.

Finálním krokem je soupis veškerého majetku dlužníka, nejprve movitého a pak nemovitého. Provádění soupisu je zpravidla prvním kontaktem s exekutorem, resp. s jeho vykonavatelem. Pro vás, coby dlužníka, platí, že vám exekutor nemůže vzít věci denní potřeby (postel, lednici, ošacení ….) Vykonavatele zajímá spíše mobiliární majetek, který má nějakou hodnotu a dá se zpeněžit (především elektronika). Nespadají sem věci, ke kterým má dlužník citový vztah (snubní prsten, domácí mazlíčci apd.)

Nejčastější dotazy:

Mohu přijít o střechu nad hlavou, když nezaplatím pokutu v MHD?

Exekutor by měl volit takovou variantu vymáhání dluhu, která bude přiměřená výši dluhu. Pokud není dluh vyšší než 30 tisíc, určitě vám nebude prodávat nemovitost.

Může exekutor ke mně, ikdyž nebudu doma?

Ano, soudní vymahač je oprávněn vstoupit do domu či bytu v doprovodu policisty i přes vaši nepřítomnost nebo odpor.

Jak se chránit před dluhy ostatních nájemníků, spolubydlících či příbuzných?

Vyplatí se zažádat o výpis z Centrální evidence exekucí za 60,- Kč, abyste měli jistotu, že dotyčný není v hledáčku exekutorů.

Může na mě exekutor, když má dluhy můj příbuzný nebo člověk, se kterým bydlím?

Uchránit své věci můžete tím, že k nim budete mít doklad potvrzující, že patří pouze vám. Nemovitost se posuzuje podle toho, na koho je napsaná v katastru nemovitostí.