Chtějí po vás poplatek za neuznanou reklamaci? Neplaťte ho

S reklamací zakoupeného vadného zboží nemusíte vždy uspět. Prodejce vámi avizovanou vadu nenajde a ještě se vám může stát, že na vás bude požadovat poplatek za neoprávněnou reklamaci.

Odůvodnění prodejců

Obvykle prodávající za neoprávněnou reklamaci označují případy, kdy na výrobku nezjistí vadu, na kterou je zákazník upozornil, nebo kdy se nejedná o vadu, za kterou neodpovídají. Zákazníkům pak takto odůvodňují svůj požadavek na proplacení nákladů, které jim vznikly v souvislosti s vyřízením reklamace. Zpravidla to jsou podle prodávajícíh náklady na přepravu a diagnostiku. Někteří prodávající dokonce požadují zaplacení paušálního manipulačního poplatku, údajně sloužícího k pokrytí těchto nákladů.

Prodávající nemá na poplatek právo

Někteří prodejci si dokonce vkládají do obchodních podmínek ujednání, nařizující zákazníkovi zaplatit poplatek v případě neoprávněné reklamace. Je nutné konstatovat, že tento požadavek je nezákonný a neúčinný. Podle právníků se na něj pohlíží, jako by jej prodávající nikdy nevznesl.

Pro vzájemné vztahy prodávajícího versus zákazník platí následující:

  • Prodávající má ze zákona odpovědnost za bezvadné plnění a pokud se na výrobku vyskytne nějaká vada, jde o porušení jeho povinnosti
  • Spotřebitel má právo se dožadovat bezplatného odstranění vady, kterou musí bez zbytečného odkladu prodávajícímu oznámit.

Posouzení odpovědnosti prodávajícího za vadu je často na znalci, který věc přezkoumá. Rozhodne, zda se nejedná o důsledek opotřebení nebo nesprávného užívání věci. Zákazníkovi navíc zákon přiznává právo na náhradu nákladů, které by mu v souvislosti s reklamací vznikly. Zákazník má tedy právo na vrácení reklamované věci, aniž by byl povinen požadovaný poplatek uhradit. Prodávající nesmí v žádném případě zaplacením poplatku podmiňovat vrácení zboží.