Spravedlnost pro exekutory? Dostanou méně peněz

V odborné i laické veřejnosti sílí tlak na snížení odměn exekutorů. Ministerstvo spravedlnosti i experti vidí pro snížení určitý prostor, i když Exekutorská komora žádný prostor nevidí a hrozí, že by pak v Česku skončily všechny exekutorské úřady.

Co na snížení říkají exekutoři

Varují před anarchií ve vymahatelnosti práva, pokud Ministerstvo spravedlnosti sníží jejich odměny vyhláškou. Tvrdí, že věřitelé se opět nedomohou svých peněz. Pokud by podle nich ministerstvo snížilo odměny exekutorům o uvažované dvě třetiny, postupně by všechny exekutorské úřady skončily svou činnost, což mimo jiné vedlo k propuštění více než tří tisíc zaměstnanců. Podle názoru exekutorů by se naopak měly hledat cesty, jak kompenzovat úřadům stále rostoucí náklady a agendu.

Názor Ministerstva spravedlnosti

Případné snížení tarifů podle něho neohrožuje ani vymahatelnost práva, ani většinu exekutorských úřadů. Z analýzy exekučního prostředí na základě dat poskytnutých Exekutorskou komorou vyplývá, že rentabilita exekutorských úřadů se pohybuje na úrovni 20-30 %. V současnosti v Česku působí 158 exekutorských úřadů. I kdyby některé hypoteticky přestaly být rentabilní, zbylé úřady se podělí o zbytek na trhu.

Objektivní hledisko

Odmítání snižování tarifů je pochopitelné. Stejně jako advokátní lobby strašila před změnou advokátního tarifu tím, že přestanou vymáhat bagatelní dluhy, straší tímto dopadem i exekutoři. Skutečností je, že dnes exekutoři vybírají odměnu 3000 Kč a k ní mají hrazeny ještě náklady spojené s exekucí. Jde o odměnu za pohledávky v řádech tisíců korun, které tvoří většinu vymáhaných pohledávek.

Ministerstvo spravedlnosti zároveň zdůrazňuje, že výrazný prostor pro snížení odměn vidí v případě, že se zároveň podaří prosadit chystanou novelu exekučního řádu, která by kromě jiného věřitelům nařídila povinně platit zálohy na exekuce, ze kterých by exekutoři hradili i náklady na neúspěšné exekuce.