Jak odejít od dodavatele energií

Konkurence mezi dodavateli energií umožňuje spotřebitelům vybírat si, nebo měnit dodavatele. Pokud vám nevyhovují ceny nebo jiné podmínky, můžete od stávajícího dodavatele odejít a uzavřít smlouvu s jiným, který za vás dokonce v některých případech provede všechny nezbytné kroky. Jsou však některé situace, kdy může váš dodavatel vaši výpověď zamítnout. Proto je dobré znát možná úskalí, která mohou nastat při uvažované změně dodavatele.

Vypovědět nebo odstoupit

Mezi těmito instituty je podstatný rozdíl. Od smlouvy lze odstoupit například v případě, kdy jste smlouvy podepsali pod nátlakem podomního obchodníka. Tato možnost je zakotvena v občanském zákoníku i energetickém zákoně. Konkrétně to je tak, že od smlouvy uzavřené při podomním prodeji lze odstoupit do 14 dnů od podpisu. Lhůta může být i delší, pokud vás prodejce neinformoval dostatečně o možnostech odstoupení. Podle energetického zákona lze odstoupit ještě 5 dnů před zahájením dodávky.

Smlouva na dobu určitou nebo neurčitou

Při uvažování o změně je nejlepší vybrat si dodavatele, který garantuje vyřízení všech kroků spojených se změnou. S tímto novým dodavatelem uzavřete smlouvu, jejíž součástí je i plná moc k vyřízení všech náležitostí včetně výpovědi stávajícímu dodavateli. Na vás ovšem zůstane, abyste dohledali původní smlouvu se stávajícím dodavatelem a zjistili především, za jakých podmínek jste ji uzavřeli. Nejdůležitější je, zda jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou či neurčitou. Podle toho se odvíjí ukončení smlouvy. V případě doby určité je nutné vypovědět smlouvu k určitému datu. Tím se vyhnete sankčnímu poplatku nebo zamítnutí výpovědi, jejímž nejčastějším důvodem bývá uvedení nesprávného data ukončení smlouvy. Zamítnout výpověď může dodavatel také v případě, že u vás eviduje pohledávku.

Jiné možnosti ukončení smlouvy

Kromě odstoupení či výpovědi je možné smlouvu ukončit také dohodou smluvních stran. Jednostranně odstoupit od smlouvy může dodavatel v případě neplacení zákazníkem, zákazník například z důvodu svého nesouhlasu se změnou obchodních podmínek nebo když dodavatel zdraží. Toto odstoupení může zákazník provést nejpozději 10 dnů před nabytím účinnosti nových cen nebo obchodních podmínek.