Zhruba 50% Čechů nebere pojištění domácnosti vážně

Češi se snaží šetřit i na ochraně svého majetku a podceňují rizika hrozící jejich domácnostem, jelikož pouze 50% z nich má uzavřenou smlouvu o pojištění domácnosti. Přesto patří v rámci střední a východní Evropy k těm zodpovědnějším a pouze Maďaři mají větší počet uzavřených pojištění domácnosti, neboť jsou to téměř tři čtvrtiny obyvatel. Tyto údaje vyplývají z aktuálního průzkumu Generali PPF Holdingu mezi jeho pojišťovnami v Česku, Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Polsku a Bulharsku.

Jak jsou na tom jednotlivé země

V každé zemi, kde byl průzkum prováděn, byl zaznamenán jiný přístup obyvatel k vlastnímu majetku. Zatímco v Maďarsku je pojištěno zhruba 72 % domácností, tak například v Chorvatsku a Srbsku je to pouze jedna domácnost z deseti. Nejméně zodpovědní k vlastnímu majetku jsou ovšem Bulhaři, kde je uzavřeno pouze 7% pojistek na domácnost. Češi jsou na tom se svými 50% podobně jako Poláci a Slovinci. Naši nejbližší sousedé -Slováci mají uzavřeno pojištění domácnosti ve 35 procentech.

Další údaj z průzkumu se týká pojistných částek. Nejvyšší částky dosahují pojistky ve Slovinsku, kde jsou domácnosti pojištěny v průměru na více než milion korun. O něco nižší částky jsou v Maďarsku a v Česku, kde jsou domácnosti pojištěny v průměru na necelý půlmilión korun. Nejvíce by v případě závažnější pojistné události prodělali Bulhaři, kteří mají své domácnosti pojištěny v průměru na pouhých 36 250 korun.

S výší pojistné částky pochopitelně souvisí také roční pojistné. Slovinci tudíž zaplatí nejvíc, neboť v průměru to činí 2100 Kč, kdežto Bulhaři zaplatí ročně jen 160 Kč. Češi vydají na pojištění domácnosti za rok 1300 Kč. Do tohoto přehledu nelze zahrnout Chorvatsko a Srbsko, jelikož obyvatelé zde nepojišťují zvlášť domácnost a nemovitost, ale sjednávají si jeden produkt, kterým je pojištění domova.

Povinné pojištění

V některých zemích středoevropského a východoevropského regionu je pojištění domácnosti nebo nemovitosti povinné. Například Poláci si musí pojistit zemědělské budovy. Rumuni mají zase za povinnost pojištění domácnosti pro případ zemětřesení, povodně a sesuvu půdy. Díky liknavosti a nedostatečné kontrole se strany úřadů mají ovšem toto povinné pojištění sjednáno pouze dvě pětiny domácností. V ostatních zemích není pojištění domácnosti povinné ze zákona, ale například banky je vyžadují v případě poskytování hypoték nebo půjček na bydlení.