Přehled OSVČ při změně zdrav. pojišťovny

Pokud si při zaměstnání ještě přivyděláváte, měli byste odevzdat přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního pojištění. Termín pro odevzdání je do jednoho měsíce od data, kdy jste podali nebo nejpozději měli podat daňové přiznání, nejpozději tedy 2. května 2016. Pokud vám vznikl nedoplatek na pojistném, musíte ho uhradit do osmi dnů.

Ukažme si jak podat přehled OSVČ zdravotní pojišťovně, když jste ji během minulého roku měnili.

Termíny ke změně

Chcete-li přejít k jiné zdravotní pojišťovně, platí už delší dobu, že přihlášku musíte podat buď do konce března, nebo do konce září s tím, že změna proběhne po uplynutí tří měsíců. Přejít k jiné pojišťovně můžete nanejvýše jednou za rok.

Výjimku pro rychlejší přechod stanovuje zákon pouze pro případy, že zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, je nad ní zavedena nucená správa nebo se sloučí s jinou zdravotní pojišťovnou. Pak můžete dezertovat za tři měsíce po tom, ve kterém nastala jedna z těchto situací.

Přehled pro obě pojišťovny

Pokud jste změnili zdravotní pojišťovnu během minulého roku, musíte letos podat Přehled OSVČ na obě. V obou přehledech uvedete příjmy a výdaje v plné výši. Případný nedoplatek či přeplatek ale vrací každá pojišťovna v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. V případě přeplatku musíte doložit potvrzení o vyměřovacím základu a platbách pojistného, a to druhé pojišťovně, u které jste byli v daném roce pojištěni.

Přehled OSVČ

V úvodu formuláře vyplníte osobní údaje a číslo pojištěnce (rodné číslo). Uvedete adresu, kontaktní údaje a číslo účtu, pokud z něj platíte zálohy. Na něj by v případě přeplatku zdravotní pojišťovna poslala peníze.

Ve druhé části formuláře zaškrtnete, že pro vás po celý minulý rok neplatila povinnost hradit zálohy z titulu zaměstnání a z téhož důvodu pro vás nebyl stanoven minimální vyměřovací základ, který se nestanovuje v měsících, ve kterých po celou dobu:

  • za pojištěnce platil pojistné stát
  • bylo v zaměstnání odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu
  • OSVČ pobírala nemocenskou
  • OSVČ dosáhla důchodového věku pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila jiné podmínky pro jeho přiznání
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a držitelem průkazu ZTP či ZTP/P nebo
  • celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let.