Příspěvek na mobilitu

Vláda se snaží plnit svůj sociální program, ovšem některá její opatření postrádají smysl i vhodné načasování. Platí to konkrétně o příspěvku na dojíždění, který mohou lidé v krajích s vysokou nezaměstnaností získat od 1.4.2016 až ve výši 3500 Kč měsíčně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sice zmírnilo podmínky vzniku nároku na příspěvek, ovšem ani tyto změny nepřinesou podle zkušeností úřadů práce zlepšení, neboť lidé evidovaní na úřadu práce dlouhodobě, většinou pracovat nechtějí.

Záměr vlády

Cílem příspěvku na dojíždění, neboli na mobilitu je snížit dlouhodobou nezaměstnanost především u nekvalifikovaných pracovníků, kterým se nevyplatí dojíždět do zaměstnání. Ovšem vzhledem k aktuální situaci na trhu práce se tento příspěvek jeví jako zbytečný, nespravedlivý, nevhodně koncipovaný a nesmyslný, a to ze šesti důvodů:

 1. Ekonomika je na vzestupu a zaměstnavatelé zoufale hledají pracovníky na nekvalifikované, ale i kvalifikované pozice. Některé firmy dokonce samy přispívají zaměstnancům na dojíždění nebo organizují vlastní autobusovou či jinou dopravu pro své zaměstnance. Pak by se takový zaměstnanec byl zvýhodněn dvakrát.
 2. Příspěvek je určen pouze pro dlouhodobě nezaměstnané. V praxi to vede k tomu, že zaměstnanci, kteří chtějí pracovat a dojíždějí na vlastní náklady se nyní setkávají s novými kolegy, kteří mají najednou o několik tisícovek více. To je velice nespravedlivé, neboť stát by měl spíše podporovat ty, kteří pracovat chtějí.
 3. Mnozí dlouhodobě nezaměstnaní prostě pracovat nechtějí a spokojí se se sociálními dávkami. Pro ty nebude příspěvek na mobilitu žádnou motivací, snad jen krátkodobou. Po skončení jeho vyplácení určitě nebudou platit dojíždění ze svého. Vzhledem ke snížení příjmů a zvýšení nákladů v práci skončí.
 4. Někteří dlouhodobě nezaměstnaní pracují načerno, berou sociální dávky a příspěvky a rozdíl mezi mzdou a vyplácenými příspěvky je pro ně příliš malý a neatraktivní.
 5. Příspěvek se liší podle místa trvalého bydliště. Většina nízkopříjmových lidí bydlí v nájmech mimo své trvalé bydliště a dostane příspěvek na dojíždění do zaměstnání ve své domovské obci.
 6. Průmyslové zóny jsou většinou postaveny na okrajích nebo zcela mimo měst, takže na příspěvek z kategorie 10-20 km dosáhne téměř každý zaměstnanec, který bude v zóně pracovat.

Pravidla pro příspěvek na mobilitu:

 • vyplácí se maximálně po dobu 1 roku
 • platí pro nezaměstnané evidované na ÚP více než 5 měsíců
 • způsob dopravy nehraje roli
 • nezaměstnaný musí mít pracovní smlouvu minimálně na půl roku nebo na dobu neurčitou
 • mzda nesmí být vyšší než 1,5 násobek průměrné mzdy za rok 2015

Výše příspěvku:

 • 0-10 km 1000 Kč (jen, když není veřejná doprava)
 • 10-20 km 1500 Kč
 • 20-50 km 2500 Kč
 • nad 50 km 3500 Kč