Splátkový kalendář

Nesplacená faktura, nesplacená smlouva o půjčce nebo jiná pohledávka, která vznikla z nějakého titulu vás může dostat po jistém čase do značných potíží, ale nemusí to být hned konec světa. Pokud se obrátíte na odborníky, budete mít vystaráno a nejlepší možností je pověřit společnost na vymáhání pohledávek, která odvede veškerou činnost za Vás. Taková společnost spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří a připraví za Vás i veškerou dokumentaci, která právně bude odpovídat platným zákonům. Rozdíl mezi tím, kdy se obrátíte přímo na advokátní kancelář je ta, že budete muset ihned uhradit této kanceláři nemalou finanční částku za přípravu smluv a nemáte ještě zcela jisté, že dlužník Vám tento splátkový kalendář ve formě uznání dluhu podepíše a bude s ním souhlasit. V případě zplnomocnění naší společnosti víte, že vše hradíte až po dobře odvedené práci a bez záloh na vymáhání. Pohlídáme Vám také dodržení  splátek z uznaného dluhu a plnění splátkového kalendáře.

Správa pohledávek dlužníků i věřitelů

Jako dlužník si můžete založit splátkový kalendář, nejlépe pak takový, který bude sdružený. Jeho součástí tedy budou všechny vaše půjčky, ne jen jedna jediná. Správa pohledávek může být realizována z pohledu dlužníka, ale zajisté také z pohledu poskytovatele. Vždy je důležitá přehlednost a přesnost, ale také dodržování dohodnutých termínů a jiných podmínek pohledávky či nesplacené faktury, které jsou vlastně závaznými smlouvami.