Úvěr se nemusí stát břemenem, ale velkou příležitostí

Bez úvěru se v určitých životních situacích většina lidí obejde jen stěží. Jak to ale učinit, aby se úvěr nestal věčným zatěžujícím břemenem, ale aby sloužil pouze ve váš prospěch? A myslíte si, že úvěr může mít spojitost i s vaším důchodem? Podívejte se společně s námi na svět úvěrových produktů.

Průzkum možností online

Internet je dle mnohých škodlivým médiem, ale spíše pro něj platí staré rčení, které se dříve asociovalo s ohněm. To zní: „Je to dobrý sluha, ale zlý pán.“ Rozhodujete se nad úvěrem, využijte online možnosti internetu v svůj prospěch, informujte se jak poznáte nejvýhodnější půjčku využijte například online kalkulátory ve světě financí. Některé jsou umístěny na webech věnovaných finanční tematice. Samozřejmě kalkulátorů je třeba použít hned několik najednou, aby nastala skutečná jistota, že z nich získaný obraz odpovídá více realitě.

Při volbě nejvhodnějšího úvěru nebo půjčky vám pak internetové kalkulátory a srovnávače mohou prokázat velkou službu. Především u finančních záležitostí jak jsme již zmínili je potřebné si vše kontrolovat z několika odlišných zdrojů, protože rozhodnutí, které se chystáte učinit, je často jedním z vašich největších životních. Internet vám tak může podat pomocnou ruku, stejně jako to za vás ještě lépe může vyřešit finanční poradce. Oběma však nelze hned napoprvé věnovat plnou důvěru.

Americký hypoteční úvěr

Jednou z efektivních možností, jak lze získat finanční prostředky prostřednictvím úvěru, je i využití hypotečního úvěru amerického typu neboli americké hypotéky. Tu nabízí řada bank včetně těch nízkonákladových. Jedná se o neúčelový úvěr, kdy se získané prostředky mohou použít na cokoliv a není třeba dokladovat fakturaci za tyto výdaje. Ručí se pak za tento úvěr zástavním právem k nemovitosti. Tuto americkou hypotéku může získat i několik žadatelů společně, podmínkou je doložení stabilních finančních příjmů, které zaručí splácení tohoto úvěru. V mnoha případech je výše hypotečního úvěru limitována až hranicí 75 % hodnoty nemovitosti, která je pro potřeby získání úvěru zastavena. Poplatky za vyřízení pak řada bank nezohledňuje, a nejsou tak účtovány.

Americká hypotéka však nepřináší pouze výhodu v podobě odpuštění poplatků za zřízení a vedení úvěrového účtu, ale také nezpoplatněnou možnost mimořádných splátek, často až do výše 25 % úvěru ročně. Často je ze strany banky při vyřizování hypotéky, za kterou se bude ručit nemovitostí, současně nabízeno i ocenění tohoto nemovitého majetku. Největší výhodou je však, jak je zmíněno již výše, flexibilní povaha americké hypotéky, jejímž prostřednictvím můžete financovat skutečně nepřeberné spektrum svých potřeb, které se nemusí týkat pouze bydlení.

Co může pokrýt hypotéka na cokoliv?

Otázkou je, co tedy lze konkrétně pokrýt tzv. hypotékou na cokoliv. Jedná se samozřejmě o financování vašich potřeb bydlení, především rekonstrukce bytu či rodinného domu, stejně tak lze pořídit i vybavení domácnosti, zakoupit si však můžete i garáž, rekreační objekt, karavan, historický automobil i jachtu a pokrýt jakoukoliv další potřebu spojenou s vaším, byť i velmi netradičním, koníčkem. Financovat však můžete i studium na soukromé vysoké škole či absolutorium speciálního vzdělávacího kurzu, který bude zakončen získáním výlučného certifikátu, který dobře zužitkujete při budování své další profesní kariéry. Investovat můžete také i do pořízení dluhopisů, cenných papírů, obligací a podobně, stejně tak lze pořídit i umělecké artefakty či zlaté šperky, které vám zajistí spoření bez obavy devalvace hodnoty inflací. Jak to vše financovat jsou různé způsoby, vezměme si takový příklad mBank, kde půjčku vyřídíte online.

Úvěrem totiž neřešíte pouze svou aktuální potřebu, která většinou spočívá v zajištění adekvátního způsobu bydlení, ale slouží i k budování vaší budoucnosti. Právě financováním svého vyššího vzdělání či pořízením rekreačního objektu, který budete během letní sezony pronajímat, budujete i finanční jistotu pro následující časy a především jistotu pro etapu svého důchodového věku. Spoléhat se pouze na výši státem vyměřeného důchodu by bylo příliš optimistickým krokem, ačkoliv bychom si tuto variantu všichni přáli. Takže úvěrem můžete zároveň zlepšovat svoji situaci v penzi, ač se to může zdát v tuto chvíli jako protimluv.

Nikdy nepodceňujte nízkonákladové banky

Nízkonákladové banky často dosud platí za nováčky na finančním trhu, ač své služby poskytují již řadu let. Jejich nevýhodou je nedostatek kamenných poboček, avšak většinu záležitostí lze obstarat prostřednictvím internetu či telefonních linek. Velkou výhodou je pak jejich bezpoplatková politika, která nebývá ve většině případů jen prázdnou proklamací. Lidé z nich často mívají obavy, neboť se bojí o bezpečí svých finančních prostředků vložených do instituce bez dlouhé historie, která nedisponuje tak vysokými zdroji, jak je to u jiných finančních kolosů. Jenže nízkonákladové banky na trhu již dostatečně prokázaly svou stabilitu a důvěryhodnost a zároveň jsou ve vztahu ke svým klientům velmi flexibilní.

Tak přejeme šťastnou ruku s výběrem nejlepšího úvěrového produktu, který se pro vás nestane břemenem.