Zdražování vody nemá konce

Voda z kohoutku se zdražuje téměř každým rokem. V porovnání s loňskem je dražší v průměru o dalších 8% a její průměrná cena se pohybuje kolem 80 Kč za metr krychlový. Pro zajímavost lze uvést, že ještě v roce 1990 se za kubík vody platilo neuvěřitelných 80 haléřů!

S rostoucí cenou postupně klesá spotřeba vody

Pokud by tento trend pokračoval, bude oproti roku 1990, kdy činila denní spotřeba na hlavu 170 litrů, brzy poloviční. Loni to bylo 94 litrů. Lidé se snaží marně ušetřit své rozpočty nižší spotřebou. Po roce 1994 přestal stát dotovat výdaje vodárenských společností na výrobu, distribuci a čištění vody, takže nastal růst cen vody. Podle vodárenských firem je cena ovlivněna investicemi do výstavby nových kapacit a opravami stávajících vodovodních a kanalizačních řadů. Dalším důvodem zdražování je postupné zvyšování snížené sazby DPH z 5% v roce 2007 až na 15% v letošním lednu. Vodárenské společnosti sice musí při stanovování cen za vodné a stočné pro domácnosti vycházet z Cenového výměru ministerstva financí, avšak do cen si mohou zahrnout i své investice, náklady na distribuci a také „přiměřený“ zisk.

Růst ceny vody je rychlejší než růst mezd i inflace

O tomto trendu svědčí fakta. V roce 1995 stát již vodu nedotoval a vodné a stočné v Praze činilo 15 Kč za kubík. Průměrná mzda tehdy byla 8.307 Kč. Letos pražané platí za vodu necelých 75 Kč, tedy 5x více, zatímco průměrná mzda stoupla jen trojnásobně. Pro názornost to znamená, že v roce 1995 bylo možné ze mzdy zaplatit 554 kubíků vody, nyní je to necelých 360 kubíků. Tempo zdražování vody vynikne i při srovnání s inflací. Zatímco mezi lety 1995 až 2012 se spotřebitelské ceny přibližně zdvojnásobily, voda zdražila pětinásobně, tj. dvaapůlkrát rychleji než průměr ostatních cen.

Prudce zdražují i ostatní energie

S placením složenek má potíže stále více obyvatel. Vedle vody zdražují již řadu let i ostatní energie. Například za elektřinu dnes české domácnosti platí proti roku 2001 více než dvoujnásobek, za plyn dokonce třikrát více. Cena tepla z ústředního topení vzrostla za posledních šest let o polovinu. U vodného a stočného se ke zdražení přidává i nemožnost měnit dodavatele. Navíc jsou mezi cenami v jednotlivých regionech rozdíly i v desítkách korun za kubík.