Kdo bude platit opravy v nájemních bytech?

Při pronájmu bytů se často vyskytují nejasnosti, kdo a jaké opravy by měl vlastně platit. Někdo může namítnout, že to přece řeší nájemní smlouva. Ovšem již při samotném sjednávání nájmu a uzavírání nájemní smlouvy mohou nastat nejasnosti.

Přitom je to jednoduché, neboť již dva měsíce platí nové vládní nařízení, které právě tyto problémy řeší. Jelikož je toto nařízení účinné pouze krátkou dobu, nestačilo ještě plně vejít do povědomí veřejnosti a někteří pronajímatelé nebo nájemci o něm ani neví.

Jak to bylo dosud

Před účinností nového nařízení, tedy před 1.1.2016, platilo, že nájemník si musí hradit náklady na drobné opravy a údržbu. Problémem spočíval v tom, že nebylo nikde uvedeno, co to je drobná oprava a údržba. Nové vládní nařízení konečně do této otázky vneslo jasno a stanoví, co je drobná oprava, kterou hradí nájemce.

Nové nařízení

Vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním pronajatého bytu nyní jasně stanovuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016. Nařízení rozděluje opravy na dvě skupiny a rozhodují vyjmenované a nevyjmenované opravy.

  • V první jsou výslovně vyjmenované opravy a patří sem například opravy podlahových krytin, prahů, oken, dveří, el. zásuvek, jističů, zvonků, měřidel, sprch, kamen či ohřívačů vody. Celkové náklady všech oprav, tedy i těch, které nařízení nevyjmenovává, nesmí ročně přesáhnout určitý finanční limit. Ten záleží na velikosti bytu. Výpočet je jednoduchý – počet čtverečných metrů se vynásobí stem. V praxi to tedy znamená, že pokud má byt například velikost 50 m2, nesmí částka, kterou nájemce zaplatí ročně za opravy, přesáhnout pět tisíc korun
  • Do druhé skupiny patří všechny opravy, které nejsou v novém nařízení vyjmenovány. Nájemce je platí jen do výše jednoho tisíce korun.

V souvislosti s odstraňováním poruch a údržbou platí ovšem i nadále možnost, že se nájemce a pronajímatel v nájemní smlouvě předem dohodnou, kdo a co bude platí. V praxi platí, že pokud se nájemce bude stěhovat do bytu vybaveného například lednicí, pračkou či jiným spotřebičem, měl by trvat na tom, že případně opravy těchto elektrospotřebičů zaplatí pronajímatel.