Osobní bankrot a oddlužení

Oddlužení nebo vyhlášení osobního bankrotu je cesta, jak se dostat z dluhů, ale člověk si ji musí zasloužit a připravit se na poměrně náročný proces a následujících 5 let. Proto vždy zvažte, zda se vám tento způsob vyplatí, zda je pro vás reálný a zjistěte si maximum informací. My vás v našem článku procesem provedeme, ať víte co vás čeká a nemine.

Co je to osobní oddlužení?

Osobní oddlužení je proces, při kterém je možné se legálně zbavit svých dluhů, a to během 5 let. Během oddlužení se pozastaví exekuce, pohledávky a dluhy dále nenarůstají. Dlužník musí ovšem projít složitým procesem a samotné oddlužení mu nemusí být povoleno.

Posuďte svou situaci

Než se pustíte do vyplňování formulářů, zjistěte, zda splňujete všechny podmínky, které musí dlužník splňovat. Soud povolí insolvenci pouze člověku, který je schopen splatit v průběhu 5 let alespoň třetinu svých dluhů.

Takže to vyžaduje stálý příjem. Další podmínkou je také mít minimálně 2 závazky vůči věřitelům a být v se splácením v prodlení více než 30 dní. Člověk s jedním dluhem tak bohužel nemá šanci.

Využijte pomoc odborníků

Pokud vám podle průběžných propočtů a zhodnocení situace vyšlo, že jste vhodným kandidátem na osobní bankrot, pak nastal čas začít přemýšlet nad podáním návrhu na oddlužení. Jedná se o poměrně složitou administrativní činnost a je dobré využít pomoci zkušených odborníků z oboru.

Pomohou vám předejít zbytečným chybám, které by mohly ohrozit nebo přímo zhatit schválení návrhu soudem. Proto kontaktujte odborné společnosti, které mají zkušenosti a znají celý postup dokonale. Můžete využít služeb bezplatných občanských poraden neb organizací, nebo se nabízí možnost soukromých firem.

Kam s návrhem jít?

Návrh na povolení oddlužení se podává u krajského soudu, který zároveň soudem insolvenčním. S návrhem musíte ke krajskému soudu, pod který svým bydlištěm spadáte. Návrh obsahuje různé přílohy, které vypovídají o vašem motivu o oddlužení, co vedlo ke dluhům a jaké dluhy a závazky máte.

Co musí návrh obsahovat?

  • označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat
  • údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech
  • údaje o příjmech za poslední 3 roky
  • návrh způsobu oddlužení
  • seznam majetku, seznam pohledávek, případně informace o změnách
  • dokumenty o příjmech z posledních 3 let
  • písemný souhlas věřitele, že se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění bude nižší než 30 % jeho pohledávky

Všechny dílčí části návrhu musí být v naprostém pořádku, jinak návrh soud neschválí. Pokud budou odhalené nějaké nesrovnalosti, soud umožňuje nápravu. Pokud nápravu neprovedete, soud návrh prostě zavrhne.

Soud může návrh zamítnout v případě, že včas nedodáte opravené dokumenty, nebo když vyhodnotí, že nebudete mít dostatek peněz abyste splatili alespoň 30 % ze svých závazků a nebo návrh neprojde, protože soud vyhodnotí návrh jako nepoctivý.

Odpověď insolvenčního soudu

Krajský soud dokáže za několik hodit vyhodnotit, zda je návrh v pořádku nebo nikoliv. Pokud je vše v pořádku soud vydá vyhlášku o insolvenčním řízení. Automaticky se během vyhlášení insolvenčního řízení a oddlužení exekuce pozastavují.

Věřitelé vybírají způsob oddlužení

Vše proběhlo v pořádku a vyhlášení osobního bankrotu vám bylo povoleno. Pak přicházejí na řadu věřitelé, kteří se musí dohodnout na způsobu splácení dlužné částky. Mají na to 30 dní, pokud se nedohodnout, pak je to soud, který způsob určí.

Existují dvě možnosti: splátkový kalendář nebo zpeněžení majetkové podstaty. V praxi je nejvíce praktikovaná první možnost, tedy splátkový kalendář.

Splátky, které trvají 5 let se hradí z vašich příjmů a to konkrétně z mzdy, ale také důchodu, mateřské, rodičovské, příspěvku na bydlení, stipendia nebo darů. Pokud během 5 let obdržíte dědictví, vyhrajete v loterii atd., vše musíte přiznat. Na život vám tak zbude pouze nezanedbatelné minimum  a jistá část mzdy.

Třetina není finální částka

Poslední co je potřeba si uvědomit je, že i když pokryjete třetinu dluhů, splácení tím pro vás nekončí. Smyslem oddlužení je splatit maximum dluhu a magická třetina je jen nejnižší možná částka.